آخرین تصویر از وضعیت دولت!

[unable to retrieve full-text content]

دولت در سربالایی عنوان کارتون محمد طحانی در روزنامه ابتکار است.