کارتون / نمک بزن روشن شی!

معاون وزیر بهداشت گفته است که نمک بیشتر از هروئین قربانی می گیرد.
، فیروزه مظفری این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

Let’s block ads! (Why?)