این روزها، اوضاع دلار!

[unable to retrieve full-text content]

«این روزها، اوضاع دلار» عنوان کارتون محمدرضا ثقفی در شرق است.