شوخی تلگرامی با سوشا مکانی و خداحافظی اش!

[unable to retrieve full-text content]

«خداحافظی سوشا مکانی از مردم آبادان» سوژه فتوطنز احمدرضا کاظمی در روزنامه قانون شده است.