اگر بنزین ۲هزار تومان شود!

رییس کانون جایگاه داران سوخت: ۴۰ سال تجربه ام نشان داد که بنزین تورم ندارد؛ اگر قیمت بنزین ۲ هزار تومان هم شود، یک درصد در سبد هزینه خانوار اثر دارد.

تیتربرتر –

Let’s block ads! (Why?)