صدای اعتراض مردم را بشنوید!

[unable to retrieve full-text content]

اظهار نظر وزیر امور خارجه درباره شنیدن صدای اعتراض مردم، سوژه کارتون محمدرضا ثقفی در شهروند شده است.