عکس/ هدیه کریسمس بازیکن تیم ملی به همسرش

ورزش در روزهای اخیر شایعه ازدواج کریم انصاری فرد با یک دختر یونانی در فضای مجازی منتشر گردید.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، هر چند در ابتدا گفته شد که عکس هایی که از این دو نفر منتشر شده به یک سال قبل مربوط می شود اما رسانه های یونان خبر این ازدواج را منتشر نمودند.
بر اساس این خبر ، از دوشنبه شب انتشار یک عکس جدید در فضای مجازی باعث شده تا تردیدها در مورد ازدواج کریم انصاری فرد با دختر مذکور کاهش یابد.
به گزارش جامعه خبر ، عکس منتشر شده در اینستاگرام دختر میلیاردر و توضیح آن نشان می دهد که این انگشتر هدیه کریسمس کریم انصاری فرد به همسرش است و روی عکس از کلمه «شوهر» استفاده شده است.

شما نیوز

Let’s block ads! (Why?)