سوت بلبلی و کنایه تصویری به ولایتی و فرهاد رهبر!

[unable to retrieve full-text content]

حواشی روز دانشجو در دانشگاه آزاد، سوژه فتوطنز احمدرضا کاظمی در روزنامه شهروند شده است.