گاف ناقابل ۶۱میلیاردی پرسپولیس!

[unable to retrieve full-text content]

«در بررسی ترازنامه پرسپولیس در سال ۹۴-۹۵ شصت و یک میلیارد ناپدید شده است!» این خبر سوژه محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی شده است.