کاریکاتور/ بدهی همیشگی فوتبال باشگاهی ایران

پرونده بدهی باشگاه های ایرانی در کنفدراسیون فوتبال آسیا بسته شد اما این موضوع همچنان یکی از سوژه های اصلی فوتبال ایران است.
داستان تکراری بدهی تیم های باشگاهی در ایران دستمایه کاریکاتور محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

Let’s block ads! (Why?)