اینم دانشجوی ستاره دار!

[unable to retrieve full-text content]

«زرآبادی، عضو فراکسیون امید: پیگیر وضعیت دانشجویان ستاره دار هستیم» این خبر سوژه محمد طحانی در روزنامه ابتکار شده است.