احمدی نژاد و نون و پنیر و سکه!

[unable to retrieve full-text content]

نماینده مردم رشت در مجلس: ۷۹هزار سکه در دولت مدعی پاک دستان توزیع شده است؛ آن ها جلوی دوربین نان و پنیر می خوردند و پشت دوربین سکه توزیع می کردند.