کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم/ چرا آمارهای بیکاری کمتر از تصور مردم هستند؟

کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم/ چرا آمارهای بیکاری کمتر از تصور مردم هستند؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای کاهش فاصلهحقوق بازنشستگان با نرخ تورم خبر داد و گفت: برای رسیدگی به موضوعات رفاه اجتماعی باید هدفگذاری مشخص انجام داد. در سال جاری هدفگذاری وزارت رفاه به روی سالمندان قرار داده شده است تا قدرت خرید آنها با افزایش تورم کاهش پیدا نکند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به گستردگی حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از منظر نظری و تئوری بین کار و رفاه اجتماعی همبستگی زیادی وجود دارد. برنامه رفاهی، لغو و کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی جامعه که یکی از برنامه های اصلی دولت دوازدهم است با در نظر گرفتن این همبستگی پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه امروزه در دنیا بر اساس برنامه های جدید سیاست های رفاهی «توانمندسازی» در هم آمیخته هستند اظهار کرد: در دیدگاه توانمندسازی مهمترین بخش مربوط به اشتغال است چرا که برنامه های رفاهی با استفاده از توانمندسازی با مسئله اشتغال پیوند می یابد.
وزیر رفاه با انتقاد از سیاست های رفاهی جبرانی تصریح کرد: اگر چه سیاست های رفاهی جبرانی را نفی نمی کنم اما باید در نظر داشت که این سیاست ها تنها راه حل اجرایی برای کاهش فقر نیستند. همچنین سیاست های رفاهی صدقه ای نیز به معنای توزیع پول برای افزایش قدرت خرید نیز راه حل کاهش فقر در جامعه نیستند.
ربیعی با اشاره به معنای تعاون در ارتباط با گردهم آوردن اجتماعات محلی ادامه داد: یکی از گرفتاری های اساسی در حوزه رفاه اجتماعی این است که بسیاری از این برنامه ها مبنای تئوری و نظریه ای کافی ندارند.
چرا آمارهای بیکاری پایین تر از تصور مردم به نظر می رسند؟
وی با اشاره به مسئله اشتغال در جامعه و نگرانی مردم درباره آمارهای اعلام شده در این خصوص اظهار کرد: زمانی که وزارت رفاهنرخ بیکاری را اعلام می کند مجموع نرخ بیکاری را در همه اقشار جامعه در نظر می گیرد، بنابراین اگر این آمار پایین تر از تصور مردم به نظر می رسد به این دلیل است که نرخ بیکاری گروه های اجتماعی به تفکیک اعلام نشده است. …

اخبار پیشنهادی:

کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم/ چرا آمارهای بیکاری کمتر از تصور مردم هستند؟

Let’s block ads! (Why?)