کاریکاتور/نان گران شود شرمنده خانواده می شویم

[unable to retrieve full-text content]

این روزها زمزمه هایی مبنی بر گرانی قیمت نان در منطقه به گوش می رسد که این امر نگرانی های قشر متوسط و ضعیف جامعه را به دنبال داشته است.