شعر ملمع دیبده «حافظ»ده رد اولار! شعر طنز حمید آرش آزاد

شعر ملمع
دیبده «حافظ»ده رد اولار!
شعر طنز حمید آرش آزاد
ائتدین ترقی، اولدو الین یاخشی یئرده بند
«ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند»!
ایسلاتمیش ازیئرین بو، شیرین چای داایسته ییر
«مشتاقم، اوز برای خدا، یک شکر به چند»؟
نفتی ساتیب، بیز ارز آلیریق، صادرات بو دور
«ای پسته! کیستی تو؟ خدا را، به خود مخند»!
گور هاردا دیر او نفتی بیزیم سوفرایا توکن
«تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند»؟!
دوز در یئرآلماسی ایله بادیمجان تاپانمیریق
«زین قصه بگذرم، که سخن می شود بلند»
میدان چاییندا چوخدو سیچان، زیر- زیبیل، فلان
«دل در هوای صحبت رودی دگر مبندا»!
چوخ لارزویوب بوز اوسته، ییخیلدی، تاپانماسان
«آن را که دل نگشت گرفتار، این کمند»
ای شهردار! بو تبریزی چوخ ائتمی سن آباد
«دانی کجاست جای تو؟ خوارزم یا خجند»؟
«حافظ» چو ترک غمزه ی خوبان نمی کند»
«آرش» کیمی، اولار او گزینش ده دیبده ردّ!

Let’s block ads! (Why?)