آخرین وضعیت نمادهای بانکی|٢۶۴ هزار میلیارد ریال دارایی قفل شده است

برخی از بانک ها به صورت خاص دارای دلایل منحصر به خود نیز هستند. به عنوان مثال بانک ایران زمین که با موسسه مولی الموحدین ادغام شده هنوز امور مربوط به نقل و انتقال دارایی های خود را تکمیل نکرده است.
به گزارش رادیوسهام ، تا کنون ۱۸ نماد بانکی و موسسات اعتباری موفق شده اند به بازار سرمایه راه یابند. از این تعداد ۱۱ نماد در بازار بورس و ۷ نماد در بازار فرابورس قرار دارند. در حال حاضر تنها ۴ نماد وبملت، وانصار، حکمت و وخاور در بازار سرمایه معامله می شوند و نماد ۱۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری دیگر متوقف مانده است.
طولانی ترین توقف نماد در این گروه مربوط به بانک ایران زمین است که از ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۹۴ تا کنون از گردونه معاملات غایب است. ارزش بازار کل گروه بانکی و موسسات اعتباری برابر با ۳۵۲،۰۸۰٫۱ بیلیون است و با توجه به اینکه عمده نمادهای این گروه مدت زیادی است که متوقف هستند ارزش بازاری نمادهای غایب این گروه معادل ۲۶۴،۷۵۰٫۱ بیلیون است.
متوقف های بورسی
وحید روشن قلب سرپرست اداره نظارت بر ناشران بورس درباره علت توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بازار بورس گفت: به طور کلی بانک ها برای بازگشایی نمادهای خود در بازار بورس به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۵ و همچنین آخرین پیش بینی از بودجه سال مالی ۹۶ نیاز دارند.
وی افزود: بسیاری از بانک ها موفق نشده اند که مجوز بانک مرکزی برای سال مالی ۹۵ را دریافت نمایند و از این رو موفق به تهیه صورت های مالی حسابرسی شده ۹۵ نشده اند. برخی از آنها مانند بانک اقتصاد نوین که این مجوز را دریافت کرده اند هنوز پیش بینی بودجه ۹۶ و همچنین گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه اول ۹۶ را اعلام نکرده اند.
متوقف های فرابورسی
صابر جعفروند رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورس در خصوص نمادهای بانکی بازار فرابورس و توقف طولانی مدت آنها ابراز داشت: درباره توقف بانک ها دو دلیل کلی وجود دارد. نخستین دلیل مربوط به کلیت بانک هاست یعنی آنها باید مجامع سال مالی ۹۵ خود را برگزار نمایند که تنها برخی از آنها موفق به برگزاری مجامع خود شده اند و مجامع بسیاری هنوز برگزار نشده است.
وی اضافه کرد: اما در کنار این دلیل که به کل گروه بانکی مربوط می شود برخی از آنها به صورت خاص دارای دلایل منحصر به خود نیز هستند. به عنوان مثال بانک ایران زمین که با موسسه مولی الموحدین ادغام شده هنوز امور مربوط به نقل و انتقال دارایی های خود را تکمیل نکرده است.
این مقام مسئول در برابر این پرسش که مشکل بانک ها برای تهیه صورت های مالی مربوط به سال مالی ۹۵ چیست پاسخ داد: بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و جزییات بیشتر علت این موضوع باید از طریق این نهاد ناظر پیگیری شود و سازمان تنها بحث های مربوط به سهامداران را دنبال می کند. بر اساس پیگیری هایی که سازمان در این باره انجام داده موضوع به ذخایر بانک ها مربوط می شود.
او افزود: بانک ها در صورت های مالی خود ذخایری را متصور هستند که می بایست مورد تایید نهاد ناظر مربوطه یعنی بانک مرکزی قرار داشته باشد. اما پیگیری های سازمان نشان می دهد این بانک ها در صورت های مالی سال مالی ۹۵ خود با کسری ذخایر مواجه هستند.
جعفروند در پایان درباره زمان احتمالی بازگشایی نمادهای بانکی تصریح کرد: پس از آن که این بانک ها در خصوص ذخایر برآوردی خود موفق به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی شوند باید حسابرس اقدامات لازم را جهت اظهار نظر در خصوص صورت های مالی آنها انجام دهد. به دنبال اظهارنظر حسابرس آنها خواهند توانست مجامع خود را برگزار کنند و پس از انتشار گزارش های مربوط به سال مالی ۹۶ اقدامات لازم جهت بازگشایی این نمادهای بانکی انجام خواهد شد. اما در این مرحله صورت های مالی بسیاری از بانک ها هنوز به تایید بانک مرکزی نرسیده است.

منبع: بورس۲۴

Let’s block ads! (Why?)