گرانترین میوه دنیا با ارزش ۶۰میلیون تومان !

[unable to retrieve full-text content]

یوباری گرانترین میوه دنیا که شبیه طالبی بوده و در کشور ژاپن پرورش داده می شود ارزشی برابر با ۱۶هزار دلار معادل ۶۰میلیون تومان دارد.