نامه ای ۱۰۲ ساله با ذکر نام خلیج فارس

شیخ جابر المبارک الصباح امیر کویت با ذکر نام صحیح خلیج فارس، مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۱۵ میلادی نامه ای به سر پرسی کاکس » فرمانده نیروهای انگلیسی در خلیج فارس ارسال می کند.
به گزارش خبرآنلاین، شیخ جابر المبارک الصباح پس از وفات پدرش در تاریخ ۲۹/ نوامبر/۱۹۱۵ مطابق با ۲۷/بهمن/۱۲۹۴ زمام حکومت را در کویت به دست گرفت.
وی در پاسخ به پیام تسلیت « سر پرسی کاکس » فرمانده نیروهای انگلیسی در خلیج فارس جوابیه ای بدین شرح ارسال میکند: جناب ذو شوکت و جلال، کلنل سر پرسی کاکس نماینده سیاسی در «خلیج فارس» و سرکنسول دولت فخیمه در فارس و عربستان برای آن جناب آرزوی دوام خیر و شادمانی را دارم. باکمال احترام دستورات بزرگمنشانه جنابعالی مورخه ۱۶/ دسامبر/ ۱۹۱۵ را به همراه تلگراف جوابیه حاوی تسلیت فقدان پدرمان بدست اینجانب رسید.

Let’s block ads! (Why?)