جنبش هواداری صنعت نفت برای حل مشکل برزیل ایران

خرداد:هواداران صنعت نفت قصد دارند خودشان برای بهبود شرایطاین تیم کمک مالی کنند.

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، استعفای فراز کمالوند و همچنین مشکلات مالی فراوان صنعت نفت در این روزها که طلایی پوشان ابادانی در شرایط خوبی از لحاظ جدولی هستند هواداران این تیم را نگران کرده است.

آنها در صفحات مجازی به تازگی کمپین هایی را تشکیل داده اند تا با حرکتی مشابه به پرسپولیس به تیم خود کمک کنند. آنها در نظر دارند مبلغ ناچیزی را به صورت ماهیانه به باشگاه خود کمک کنند که به توجه به جمعیت شهر آبادان که حدود ۳۰۰ هزار نفر است می تواند تمام بدهی های باشگاه را رفع و رجوع کند. مبلغی که فعلا از آن صحبت شده ماهیانه هر نفر ۱۰ هزار تومان است. 

این پیشنهاد بسیار مورد توجه قرار گرفته و باید دید تا عملی شدن به کجا منجر خواهد شد.

Let’s block ads! (Why?)