عکسامو پاره کردم، نامه هامو پاره کردم…

[unable to retrieve full-text content]

حاشیه های نامه نگاری شهردار رشت به خودش همچنان ادامه دارد، این فتوطنز را هم روزنامه شهروند منتشر کرده است.