نمای جدید از شاهکار شهردار رشت!

[unable to retrieve full-text content]

در حاشیه نامه نگاری شهردار رشت جهت دریافت خانه برای خودش، محمدرضا ثقفی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.