سهمم را سفره شهرداری برداشتم!+کنایه جدید به جواد خیابانی!

[unable to retrieve full-text content]

ستون طنز روزنامه شهروند به دو خبر انتخاب جواد خیابانی برای گزارش بازی ایران و روسیه و انتشار نامه سرپرست شهرداری رشت به خودش، واکنش نشان داد.