خاتم الفقها به روایت سخنگوی شورای نگهبان

میزان/ عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرام خود مطلبی را پیرامون شیخ مرتضی انصاری نوشت.
«باسمه تعالی
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
خاتم الفقها!
نام پرشکوه شیخ مرتضی انصاری، توام با نبوغ و ابتکار و تحول و دقت می باشد او آغازگر و پایه گذار اصول نوینی در فقه و اصول جعفری است که در قرن های اخیر به حق او را شایسته دریافت لقب خاتم الفقها و المجتهدین نموده است هر چند او در زندگی و حیات مادی و معنوی خویش پیراسته و منزه از هر نوع تظاهر و تفاخر بوده است و در تلاش های علمی خود جز خدا و رضایت او و جز پیشبرد احکام الهی، فکر و اندیشه دیگری نداشته است و به تعبیر شاگرد نامدارش، مرحوم آیت الله حاج میرزا حبیب الله رشتی، او تالی تلو مقام عصمت در علوم و اصول بود.»
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

Let’s block ads! (Why?)