ترس جهانی از دست این دو نفر!

[unable to retrieve full-text content]

در حاشیه بالاکرفتن دعوای امریکا و کره شمالی، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.