زیرمیزی فوتبالی را اینطور می دهند!

[unable to retrieve full-text content]

«در فوتبال ایران بعضی ها پولشان را زیر میزی می گیرند» عنوان کارتون امروز خبر ورزشی است.