تراژدی استخدام معلم در آموزش و پرورش

عصر ایران : داستان استخدام معلمان در آموزش و پرورش حکایت به شدت غم انگیزی است، قصه ای که هر کس در طول این سال ها شاهدش باشد نه برای معلم که برای دانش آموز می گرید.
کل ماجرا در این سی و چندین سال پس از انقلاب این است: درصد قابل ملاحظه ای از نیروی انسانی این وزارتخانه از سر بیکاری و عدم پذیرش در ارگان های دیگر و نه از سر علاقه به آموزش و پرورش پناه می آورند، در این میان عده ای اندک راه تربیت معلم را رفته و مراحل آموزشی را سپری می کنند اما آن بخش جامانده تحت عنوان نیروی شرکتی و حق التدریس و نهضت یار و مربی مهد و با حقوق اندک و بدون بیمه و مزایا وارد سیستم می شوند به امید آنکه یک روزی مانند پیشینیان هم صنف خود با فشار بر آموزش و پرورش و مجلس استخدام خواهند شد.
و این شکل استخدام سال هاست که رویه شده و همه حق التدریسی ها و نیروهای شرکتی خوب می دانند که اول باید خود را وارد حفره های خالی رده های پایین در مدارس مانند دفتردار، مربی بهداشت، نهضت یار، مربی مهد کنند تا بعد… و این «بعد» نزدیک به پنج سال می شود تا دیگر بتوان ادعای حق کرد: اول به آموزش و پرورش فشار می آورند و اگر راه به جایی نبرند، تجمعات خود را روبه روی مجلس آغاز می کنند تا حصول نتیجه.
در این میان آموزش و پرورش همیشه مقاومت می کند، چون بدنه سنگین و فربه ای دارد که از پس آن برنمی آید چه برسد به نطفه جدید ناقص که نه مدرک مرتبط دارد نه آموزش تربیت دبیری دیده و نه این بدن پیر فرتوت توانایی حمل آن را دارد؛ اما مجلس، این نماینده های ادواری خوش مرام که روزگار سپری شده بر آموزش و پرورش را ندیده اند هر …

اخبار پیشنهادی:

Let’s block ads! (Why?)