طنز / احمدی نژاد نبود و موگرینی سوژه شد!

[unable to retrieve full-text content]

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز بیشتر به حواشی مراسم تحلیف و برخی اظهارنظرهای سیاسی واکنش نشان داده است.